Örök életűek leszünk?

Ray Kurzweil irománya, a Szingularitás küszöbén, szerint az idő múlásával és a tudomány fejlődésével, illetve az emberiség nyughatatlanságának köszönhetően, fokozatosan az ember és a gép, mint mesterséges intelligencia eggyé válnak.  A mesterséges intelligencia megalkotása után a soron következő lépés a "nem biológiai intelligencia" dominánssá válása, aminek köszönhetően új értelmet nyer az emberi lét, mint létforma.

Idővel átalakul az ember gondolkodása, viselkedése és szokásai, ezáltal az egész élete, és egy mesterséges szuperintelligencia veszi át az egykori ember helyét. Kurzweil szerint, lehetőségünk lesz elménk áthelyezésére egy olyan testbe, mely a mostaninál tartósabb, biztonságosabb és könnyebben karbantartható. Mindezeknek köszönhetően, illetve a további fejlődés hatására, lehetőség nyílik az örök élet megtapasztalására is. Ha valaki a könyv megírását követően még legalább 20 évig él, azaz 2025-ig, annak ez a fikció már a valóságává válhat.

Kurzweil kortársa az angol filozófus, Max More, szerint az emberi lét igazi értelme, illetve célja a transzcendencia elérése, vagyis természetfelettivé válása,“az emberi értékek által vezérelt tudomány és technológia segítségével". Kurzweil könyve szerint már sokkal közelebb állunk ehhez a "várva várt" állapothoz, aminek alátámasztása gyanánt az író rengeteg példát sorol fel a filozófia, valamint a klasszikus természet- és orvostudomány, illetve a technológiatörténet eseményei és tapasztalatai által.

Ray Kurzweil úgy gondolja, hogy ahelyett, hogy a tudat kerüljön a legfelsőbb szintre, inkább  az információ elrendezését biztosító mintázatokkal tenné ugyanezt (az agyban, az anyagban, illetve minden egyébben egyaránt). Véleménye szerint egyébként maga az ember is egy mintázat, csak úgy mint minden más, ami minket körülvesz.

Kurzweil vélekedése szerint azáltal, hogy a  mintázatok elsőbbséget élveznek, illetve a megállíthatatlan technológiai fejlődés segítségével az emberiség egyszer úgy is eléri, megéli az örök életet, még akkor is, ha az nem feltétlen úgy fog "kinézni" vagy megvalósulni, ahogy azt most a legtöbben gondoljuk és reméljük.
Vissza a cikk listához